Dofinansowanie RPWM.04.01.00-28-0340/16

Tytuł projektu: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez ATR Agnieszka Regulska” Cel projektu: Głównym celem realizacji projektu jest możliwość wytwarzania energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, jakim jest promieniowanie słoneczne. Jego osiągniecie jest możliwe dzięki wybudowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej i przyłączenie jej do instalacji elektrycznej obiektu mieszkalno-pensjonatowego, będącego własnością ATR Agnieszka Regulska. Celem szczegółowym projektu jest natomiast zwiększenie stopnia samowystarczalności energetycznej obiektu przy równoczesnym zapewnieniu braku emisji szkodliwych substancji do atmosfery (w tym CO2), nierozerwalnie związanej z konwencjonalnymi metodami pozyskiwania energii. Planowane efekty: Mikroinstalacja fotowoltaiczna, której budowa jest przedmiotem niniejszego projektu, stanowi najczystszą formę pozyskiwania energii. Nie powoduje emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego... Kontynuuj czytanie

Dofinansowanie RPWM.04.01.00-28-0479/17

Tytuł projektu: „Zastosowanie instalacji glikolowej pompy ciepła w firmie ATR Agnieszka Regulska”. Celem głównym projektu jest produkcja energii cieplnej na potrzeby Budynku pensjonatowego, poprzez wykorzystanie czystej, odnawialnej energii geotermalnej, dzięki budowie instalacji glikolowej pompy ciepła o mocy 90kW na działkach numer 163/35 i 163/55 oraz w budynku zlokalizowanym na działce 163/35, w województwie warmińsko-mazurskim, gmina Ryn, miejscowość 11-520 Ryn, Rybical 66. Do celów szczegółowych projektu zalicza się: Pozyskanie darmowej energii geotermalnej Zapewnienie oszczędności paliw kopalnych w skali globalnej (zużycie węgla, ropy, gazu do produkcji energii elektrycznej w sposób konwencjonalny) Ograniczenie emisji CO2 Osiągnięciu ww. celów szczegółowych służą następujące cele pośrednie: poprawa... Kontynuuj czytanie