×

Dofinansowanie RPWM.04.01.00-28-0479/17

Tytuł projektu:

Zastosowanie instalacji glikolowej pompy ciepła w firmie ATR Agnieszka Regulska”.

Celem głównym projektu jest produkcja energii cieplnej na potrzeby Budynku pensjonatowego, poprzez wykorzystanie czystej, odnawialnej energii geotermalnej, dzięki budowie instalacji glikolowej pompy ciepła o mocy 90kW na działkach numer 163/35 i 163/55 oraz w budynku zlokalizowanym na działce 163/35, w województwie warmińsko-mazurskim, gmina Ryn, miejscowość 11-520 Ryn, Rybical 66.

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

  • Pozyskanie darmowej energii geotermalnej

  • Zapewnienie oszczędności paliw kopalnych w skali globalnej (zużycie węgla, ropy, gazu do produkcji energii elektrycznej w sposób konwencjonalny)

  • Ograniczenie emisji CO2

Osiągnięciu ww. celów szczegółowych służą następujące cele pośrednie:

  • poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu niskiej emisji powierzchniowej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych pyłów,
  • pozyskanie środków unijnych na realizację inwestycji,

  • przyspieszenie inwestycji poprawiających jakość środowiska naturalnego, w tym głównie związanych z ochroną powietrza,

  • zmniejszenie obciążenia finansowego przedsiębiorcy poprzez spadek kosztów eksploatacyjnych,

  • poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców,

  • dostosowanie się do norm prawnych obowiązujących w zakresie jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń,

 

Glikolowa pompa ciepła, której budowa jest przedmiotem niniejszego projektu, stanowi najczystszą formę pozyskiwania energii. Nie powoduje emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego takich jak dwutlenek węgla, siarki, tlenki azotu czy też pyły, które przedostają się do atmosfery w wyniku procesu spalania węgla, będącego podstawowym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej w Polsce.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 575 870,00 PLN

WKŁAD ZE ŚRODKÓW EFRR: 369 100,00 PLN

 

English EN Polish PL