×

Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa ATR Agnieszka Regulska

ATR Agnieszka Regulska

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.t.

„Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa ATR Agnieszka Regulska””

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenu w celu realizacji inwestycji oraz przygotowanie, uporządkowanie i uzbrojenie terenu inwestycyjnego w celu nadania mu nowych funkcji usługowych.

Efektem projektu będzie efektywne zagospodarowanie terenów inwestycyjnych oraz zapewnienie odpowiedniego standardu oraz jakości infrastruktury do prowadzenia działalności usługowej Wnioskodawcy polegającej na usługach hotelarskich i rekreacyjnych.

Wartość projektu ogółem: 1.120.143,52.00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 910.685,79 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 619.175,27 PLN

 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

English EN Polish PL