Dofinansowanie RPWM.04.01.00-28-0340/16

Tytuł projektu: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez ATR Agnieszka Regulska” Cel projektu: Głównym celem realizacji projektu jest możliwość wytwarzania energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, jakim jest promieniowanie słoneczne. Jego osiągniecie jest możliwe dzięki wybudowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej i przyłączenie jej do instalacji elektrycznej obiektu mieszkalno-pensjonatowego, będącego własnością ATR Agnieszka Regulska. Celem szczegółowym... Kontynuuj czytanie

Dofinansowanie RPWM.04.01.00-28-0479/17

Tytuł projektu: „Zastosowanie instalacji glikolowej pompy ciepła w firmie ATR Agnieszka Regulska”. Celem głównym projektu jest produkcja energii cieplnej na potrzeby Budynku pensjonatowego, poprzez wykorzystanie czystej, odnawialnej energii geotermalnej, dzięki budowie instalacji glikolowej pompy ciepła o mocy 90kW na działkach numer 163/35 i 163/55 oraz w budynku zlokalizowanym na działce 163/35,... Kontynuuj czytanie