Odkryj nieodkryte
piękno mazur
POLITYKA PRYWATNOŚCI

ATR Agnieszka Regulska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.t. „Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa ATR Agnieszka Regulska””

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenu w celu realizacji inwestycji oraz przygotowanie, uporządkowanie i uzbrojenie terenu inwestycyjnego w celu nadania mu nowych funkcji usługowych.

Efektem projektu będzie efektywne zagospodarowanie terenów inwestycyjnych oraz zapewnienie odpowiedniego standardu oraz jakości infrastruktury do prowadzenia działalności usługowej Wnioskodawcy polegającej na usługach hotelarskich i rekreacyjnych.

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM: 1 119 300,00 PLN

WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH: 910 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 618 709,00 PLN

 

 

ATR Agnieszka Regulska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu Warmii i Mazur poprzez uruchomienie restauracji specjalizującej się w kuchni regionalnej.”

Projekt realizowany  w ramach Działania 1.5.2 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku realizacji projektu została uruchomiona restauracja w siedlisku Pensjonat  Rybical, gdzie są serwowane dania  kuchni regionalnej. Wnioskodawca odtwarza tradycyjne potrawy według receptur, z których korzystały gospodynie dawniej, a które w chwili obecnej zostały zapomniane i wyparte przez łatwo dostępne „fast-foody”.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty główny cel projektu – wzrost konkurencyjności firmy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 995,344,29 zł

DOFINANSOWANIE Z UE: 550 190,72 zł

 

 

ATR Agnieszka Regulska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.t. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez odtworzenie tradycyjnych produktów w zakresie cukiernictwa”

Przedmiotem projektu jest budowanie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu poprzez przywrócenie tradycyjnych produktów w zakresie cukiernictwa. W ramach niniejszego projektu wdrażany będzie w działalności gospodarczej firmy nowy pomysł oparty o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie tradycyjnych wyrobów cukierniczych według receptur, z których korzystały gospodynie dawniej, a które w chwili obecnej zostały zapomniane i wyparte przez produkcję masową, ulepszoną chemicznie, a które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter. Teraz w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej.

Wartość projektu: 3 651 993.41 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 969 100.33 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 959 309.31 PLN

Copyright 2024 Pensjonat Rybical
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram