ATR Agnieszka Regulska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.t. „Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa ATR Agnieszka Regulska””

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenu w celu realizacji inwestycji oraz przygotowanie, uporządkowanie i uzbrojenie terenu inwestycyjnego w celu nadania mu nowych funkcji usługowych.

Efektem projektu będzie efektywne zagospodarowanie terenów inwestycyjnych oraz zapewnienie odpowiedniego standardu oraz jakości infrastruktury do prowadzenia działalności usługowej Wnioskodawcy polegającej na usługach hotelarskich i rekreacyjnych.

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM: 1 119 300,00 PLN

WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH: 910 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 618 709,00 PLN

ATR Agnieszka Regulska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu Warmii i Mazur poprzez uruchomienie restauracji specjalizującej się w kuchni regionalnej.”

Projekt realizowany  w ramach Działania 1.5.2 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku realizacji projektu została uruchomiona restauracja w siedlisku Pensjonat  Rybical, gdzie są serwowane dania  kuchni regionalnej. Wnioskodawca odtwarza tradycyjne potrawy według receptur, z których korzystały gospodynie dawniej, a które w chwili obecnej zostały zapomniane i wyparte przez łatwo dostępne „fast-foody”.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty główny cel projektu – wzrost konkurencyjności firmy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 995,344,29 zł

DOFINANSOWANIE Z UE: 550 190,72 zł

Projekt: „Zastosowanie instalacji glikolowej pompy ciepła w firmie ATR Agnieszka Regulska”.

Celem głównym projektu jest produkcja energii cieplnej na potrzeby  ATR Agnieszka Regulska, dzięki budowie instalacji glikolowej pompy ciepła o mocy 90kW.

Do celów szczegółowych projektu zalicza się: pozyskanie darmowej energii geotermalnej, zapewnienie oszczędności paliw kopalnych w skali , ograniczenie emisji CO2 .

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 575 870,00 PLN

WKŁAD ZE ŚRODKÓW EFRR: 369 100,00 PLN